-İlaç Üreticisinin Sorumluluğu
-Teletıp ve İlaç Tedavisi
-Farmakovijilans Hukuku
-Eczacılık ve Tıbbi Müdahale
-İlaç Zararlarından Cezai Sorumluluk
-İlaç Ruhsatlandırma 
-İlaç Geliştirme 

-Klinik Araştırmalar
-İlaçta Patent ve Marka 
-İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Reklamı
-Biyoloji ve Biyobenzer İlaç
-Kozmetik Hukuku
-Gıda Takviyeleri Hukuku

-Eczacılık ve İdare Hukuku
-Eczacıların Hukuki Sorumluluğu
-Eczacılık ve İş Hukuku

-Eczacılık ve Ceza Hukuku

-Eczacılıkta Deontoloji ve Disiplin Hukuku
-Eczacılıkta Etik
-Adli Eczacılık

-Eczacılıkta Muvazaa
-Eczacılıkta Malpraktis
-Eczacılıkta Mahremiyet
-Eczacılıkta Aydınlatılmış Rıza
-Eczacılık ve KVKK
-Eczacılık ve İSGK
-Eczaneler ve Kira Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
-Aktar hukuku
-Eczane Teknikerlerinin Sorumluluğu

-Eczacılık Özelinde Ticaret ve Rekabet Hukuku
-SGK ve Eczacılık Faaliyetinin Hukuki Yönü
-Ecza Depoları Mevzuatı
-İlaç ve Eczacılıkta Karşılaştırmalı Hukuk
-Eczacılıkta Yapay Zeka